+
Publizéieren
Neist Sportnoriichten
Lëtzebuerg - Beggen / Member: Paul Krier / 1.05.2016 Paul Krier

Avenir Beggen - US Sandweiler 4-1

Lëtzebuerg - Beggen / Member: Paul Krier / 16.04.2016 Paul Krier

Petingen in Beggen klar überlegen

Ierpeldéng (Ettelbruck) / Member: Paul Krier / 22.02.2016 Paul Krier

FC 72 Erpeldingen - Avenir Beggen 1-0

 
An der Géigend:
 
Méi op Landesniveau
Méi op Landesniveau