+
Publizéieren
Noriichten vun de Veräiner
Esch-Uelzecht / Member: Joseph Thill / 22.11.2016 Joseph Thill

Concert Chant et Orgue

Esch-Uelzecht / Member: Joseph Thill / 22.11.2016 Joseph Thill

Récital d'Orgue

Lëtzebuerg - Pafendall / Member: Francis Molitor / 19.07.2016 Francis Molitor

Aktion "Hund im Backofen"

Esch-Uelzecht / Member: Joseph Thill / 31.05.2016 Joseph Thill

AUDITION D'ELEVES

 
An der Géigend:
 
Méi op Landesniveau
Méi op Landesniveau