+
Add
Communal political news
Local Party Sections
Need help? Write us: contact@mywort.lu
Your communal council
Ettelbréck

Feypel Alain

DP - Ettelbruck/Warken
Ettelbréck

Jacoby Abbes

déi gréng Ettelbréck
Ettelbréck

Nicolay Pascal

CSV - Ettelbruck/Warken
Ettelbréck

Reeff Joëlle

LSAP - Ettelbreck-Warken
Ettelbréck

Schmit Fons

CSV - Ettelbruck/Warken
Ettelbréck

Steichen Bob

LSAP - Ettelbreck-Warken
Ettelbréck

Thull Marthy

déi gréng Ettelbréck