+
Add
Communal political news
Local Party Sections
Potaaschbierg

DP - Greiwemaacher

Gréivemaacher

LSAP - Grevenmacher

Need help? Write us: contact@mywort.lu
Your communal council
Gréivemaacher

Burton Tess

LSAP - Grevenmacher
Gréivemaacher

Felten Liane

CSV - Sektioun Gréiwemaacher
Gréivemaacher

Gary Aly

géi gréng - Gréivemaacher
Gréivemaacher

Schiltz Marc

CSV - Sektioun Gréiwemaacher
Gréivemaacher

Sertznig René

DP - Greiwemaacher
Gréivemaacher

Stahl Robert

DP - Greiwemaacher
Gréivemaacher

Wagner Claude

DP - Greiwemaacher