+
Publizéieren
Neist Sportnoriichten
Lëtzebuerg - Pafendall / Member: Martine Backendorf / 21.01.2013 Martine Backendorf

Neues Video der Jugendherbergen

Lëtzebuerg - Pafendall / Member: Paul Krier / 25.07.2012 Paul Krier

Avenir Beggen – Red Star Märel 6-0

Lëtzebuerg - Beggen / Member: Paul Krier / 19.03.2012 Paul Krier

Irëschen Dag beim FC Avenir

Lëtzebuerg - Weimeschkiirch / Member: Paul Krier / 4.02.2011 Paul Krier

Pafendall/Weimeschkierch - Avenir Beggen 2-2

Lëtzebuerg - Beggen / Member: Paul Krier / 17.01.2011 Paul Krier

Pafendall engagéiert de Lazaar

 
An der Géigend:
 
Méi op Landesniveau
Méi op Landesniveau