+
Add
Write an article
Latest News
Luxembourg - Weimeschkiirch / Member: Anouk Antony / 27.09.2014 Anouk Antony

Firmung

Luxembourg - Weimeschkiirch / Member: Jean Schintgen / 24.09.2014 Jean Schintgen

In 20 Jahren insgesamt 70.000€ gespendet

Luxembourg - Weimeschkiirch / Member: Anouk Antony / 20.04.2014 Anouk Antony

"Ouschternuecht"- Fotostrecke

Luxembourg - Weimeschkiirch / Member: Anouk Antony / 19.04.2014 Anouk Antony

Gründonnerstag-Fotostrecke

Luxembourg - Weimeschkiirch / Member: Nadine Schintgen / 26.01.2014 Nadine Schintgen

Konzert Böhmische Hirtenmesse

Luxembourg - Weimeschkiirch / Member: Jean Schintgen / 16.12.2013 Jean Schintgen

D'Lourdes-Grotte vum Pilatusbierg

Luxembourg - Weimeschkiirch / Member: Jean Schintgen / 8.06.2013 Jean Schintgen

Video: J'ai vu la caverne d'Ali Baba !!!

Luxembourg - Weimeschkiirch / Member: A. ALMO / 4.03.2013 A. ALMO

(Fotoen) Et ass Fréijoer

 
In the surroundings:
Luxembourg - Kiirchbierg / Member: Rehazenter / 4 days ago  Rehazenter

Personalfeier im Rehazenter

 
See on national map
See on national map