Niklosmaart Bastendorf

Um Niklosmaart vum 1. Dezember zu Baastenduerf huet de Sängerbond Helvetia mat sénge Melodiën fir Kleeserchers an Adventstëmmung gesuergt.

De 5. Dezember hu mir am Foyer Alzheimer zu Dohl mat de Leit zesummen bekannte Krëstlidder gesongen... a goufe mat Kaffi Kuch verwinnt :-)