Nachkommen von Auswanderern zu Besuch in Bauschleiden am 22.9.2012


Luxembourg-American Farewell-Party zu Bauschelt den 22.9.2012
um 18:00 Auer (am Centre Culturel).
Am Kader vum Luxembourg Trip organiséiert vum Luxembourg-American Cultural Center aus dem Wisconsin hu mer d‘Freed eng Farewell-Party fir eis amerikanisch Gäscht ze organiséieren. Dës Grupp ass vum 15.9. —23.9. bei eis am Land.
Hir Virfahren waren hei vu Lëtzebuerg
Präis vum Menu: 25 € (Gedrenks nik abegraff)
Réservatiounen virum 18. September:
R. Daubenfeld—Tel : 269 173 32-usarees@haffren.luu