GENERALVERSAMMLUNG vum CERCLE DES MANDOLINISTES BETTEMBOURG


De Cercle des Mandolinistes Bettembourg lued iech an op hir uerdentlech GENERALVERSAMMLUNG e SONNDEG den 3.3.2013 em 10.30h an eisem Proufsall am Centre
Sportif Beetebuerg
de Comité