Gréng ass eng Faarf, déi oft an der Natur virkënnt.