Kusin- an Kosengstreffen vun der Famill Folschette

Op Invitatioun vum Romy Folschette vun Betten op der Mess hun sech d'Enkelkanner matt hiren Männer an Fraen vun der freierer Famill Folschette-Loutsch vun Leideleng fir en Kusin- an Kosengstreffen den 24. März an der Osteria del Ponte op der Schuller Gare getraff.

Bei interessanten Diskussiounen iwert d'Famill, vun freier an haut, an bei engem Iessen matt engem gudden Patt, ass och schon en neit Kusin- an Kosengstreffen fir d'näkst Joer geplangt gin.