Bivels meng Duerfchen


Bivels 1957....Mer sinn mat der Famille vun Valkenhorst (eng weilerchen vun 8 hauser an eng schlass and Holland) op Bivels gezunn. Als kanner sinn mer emmer op Letzebuerg and der vakanz gefuer mam aouto and eist elteren huet Bivels esou gudd gefall daatSie geplunnert sinn...eist ganz famille mat 5 kanner!!! Bivels waar fir ons wei an engem maerchenbuch..bierger, Schlass Falkenstein, den Our an dei natur , obschon den Stausee schon geplant waar...An der schould ware 8 kanner an mat op eenmol eng invasioun vun 5 kleng hollaender dei keen wuert Letzebuergesh, Deitsch oder Franzesech geschwaat hun....Mer hun eisch awer schnell ugepaast and mat der hellef vun dei lokaal kanner hun mer an 3 meind schon ungefaangen Letzebuergesh ze schwetzen....Mer hun eis integreerd weil mer mat dei Bivelescher kanner gesplielt zweschen den Our floss and den Vianer Stolzenbuerg highway....an gesinndaat mer vun engem 8 hauser duerf op Bivels gezun sinn huet Bivels for ons ausgesinn als eng staad....Et waar schued daat zu den zait den Stausee gebaut ginn as an eis wuenning am Bivelser millen am end unner waaser koum...mer sinn dan an dei grousstaad Veianen geplunnerd..... Nach emmer wan eche erem op Letzebuerg kommen besichen ech Bivels, end wonnersche'nt duerfchen daat ech net vergiessen wo den natuerlechen charm behaalen ginn as. obschon am vergleich mat Houton, Texas wo ech elo meng heem hun as Bivels nemmen eng drepchen, mei wei mer all an Letzebuerg wessen, neischt geint eng kleng drepchen.


I have tried to remember my Letzebuergesh, and therefore have tried to comment on your article about Bivel in the Letzebuergesch language...hope you can make it readable.


Henk Jelsma

Houston Texas

hjelsma@radialdrilling.com