Den Hierscht a senger ganzer Pracht am Biwer Besch

Den Hierscht an all senger Pracht oder “Et schneit d’Blieder”