Puzzle Tounéier zu Boxer organiséiert vam Sparveräin "De letzte Sou".

05
Nov
05 Nov

De Sparveräin va Boxer invitéiert op den 1ten Puzzle Tournéier zu Boxer am Sall.

Start ass Moies ëm 10 Auer an Schluss Owes ëm 6.

Den Challange ass vir 4 Puzzelen van 1000 Stéck ze maan.

Équipen van max. 5 Lékt (woubäi der ewer just max 4 gläichzäitig duarrefen puzzelen) kannen sich bis den 10ten Oktober ameelen. Startgeld ass 60 Euro pro Dësch Déi 3 best Équipen kreien ee flotte Präis. Vir den Hunger an den Duuscht ass oh gesuarrigt.

Ameele kann der eech beim Jacques op der Nummer 621371261. Détailer gesitt der om Flyer om FB. D'Iwwerweisung van den 60 Euro mam Vermierk Puzzle Tournéier ass maßgebend!