D'Kirche vo Duerscht (Dorscheid) an Näidsen (Neidhausen).