Bléck vun den sonnegen Eisleker-Koppen an den Dall

Virun a puer Deeg op engem herrlechem Mueren

Brachtenbach Fernand