Salsa-Danzcours

Gréiwemaacher: d'Kommissioun vun der Chancëgläichheet hat am Kader vum Weltfraendag e Salsa-Danzcours am Kultuerbistro organiséiert. De Grupp Ahinama huet den Dänzer/inen mat Begeeschterung d'Basisschrëtt vum Salsadanz vir gefouert. Nom Danz gouf en Tappasbuffet servéiert an den Owend gemittlech ausklénge gelooss.