Am schéinen Kireldaal bei Knaphouschend/Wäicherdang.