Remise de chèque à l'asbl "Op der Schock"

D'Presidentin vum Inner Wheel, Christiane Koeune an hir Memberen, haten d'Fréd e Chèque vun 2500,00 ze iwerreeschen un d'Mme Nicole Fisch vun der asbl Op der Schock.

Dës Coopératioun bitt behënnerten Mënschen d'Méiglechkét eng Ausbildung ze maachen an den "Ateliers Protégés" zu Réiden. Hir Produit'en gin och hei am Buttik zu Réiden verkaf: Kärzen, Blummen, Keramiken a villes méi.

Ausserdém bitt d'asbl och Fräizäitaktivitéiten un an huet eng Wunnstruktur zu Märzeg.

Den Inner Wheel ass én internationalen Fraenclub dén sech welwäit engagéiert fir humanitär Pojet'en ze ënnerstëtzen.
Christiane Koeune-Nickels

Presidentin vum Inner Wheel