Léiveng am Schnéi !

Jo gläich laanscht d'Haaptstrooss konnt een de moien dës Landschaft genéissen !
Schued fir déi déi hu misste schëppen...