Gebuertsdagfeier am Home pour personnes Agées Sacré-Coeur um Belair

Lëtzebuerg-Belair.

Kierzlech ass am Home Pour Personnes Âgées Sacré-Coeur um Belair gefeiert ginn. Mat engem Glas Crémant an bei engem gudden Mauffel ass op Bewunner ugestouss ginn déi am Januar , Februar an Mäerz Gebuertsdag hatten.

Bei flotter Danzmusek ass bis an den Owend mat den Bewunner an hirer Famill gefeiert ginn.

D’ Direktioun’s Équipe huet den Gebuertsdagskanner alles Guddes gewënscht an hinnen en kleng Opmierksamkeet iwwerreecht.

Folgend Bewunner sinn geéiert ginn:

Mme. Colette Graffé-Bockrand (79 Joer) M. Ernest Pinsch (82 Joer) Mme. Catherine Schmit – Vogel (82 Joer) Schwester Régina Speicher ( 84 Joer) Mme Edmée Assa – Boever (85 Joer) Mme Lieselotte Eschbour – Hansen (85 Joer) M. Fernand Passau ( 86 Joer) Mme Fernande Schimberg -Rausch (86 Joer) M. Aloyse Bintz ( 87 Joer) Mme Yolande Ewen – Weis ( 88 Joer) Mme Maggy Schuster ( 88 Joer) Mme Maisy Colling ( 89 Joer) Mme Marie-Thérèse Derneden – Erpelding ( 90 Joer) Mme Marie Eugénie Meysembourg – Bartolé ( 90 Joer) Mme Jeanne Niesen – Moris ( 92 Joer) M. Pierre Reifenberg ( 92 Joer) Mme Marie Gudendorff – Roth ( 93 Joer) Mme Marie Josée Junio – Colbach ( 93 Joer) M. Joseph Kütten ( 93 Joer) Mme Elise Weis – Junius ( 94 Joer) Mme Agnès Lamberty ( 95 Joer) M. Paul Fischer ( 99 Joer)