Grafsteen vum Paul Eyschen*

* Den Paul Eyschen war en liberalen Politiker an huet gelieft vun 1841 bis 1915. Vun 1866 bis 1876 war hien Deputé, vun 1875 bis 1888 "luxemburger Beauftragter für äussere Angelegenheiten bei der Regierung des Deutschen Reiches" zu Berlin. 1876 bis 1888 war hien Generaldirektor (Minister) fir Travaux Public an Justiz. 1888 bis zu sengem Doud 1915 war hien Staatsminister.