Matten an der Stad

Hannert der Areler Stroos an tëschent dem Tennis Schéiss gesin mëttes um halwer dréi, Erstaunlech.....