"Bleif doheem"

« Bleif doheem » ass kee Sproch vun haut a gëscht !

Dee gouf schonns gebraucht vun der Vereenigung « Landwuel », Enn dem 19ten an Ufank dem 20ten Jorhonnert, fir déi Jong Leit vun deemools opzemonteren, trotz der Ekonomescher Kris, net fort ze goen. Haut hunn déi selwecht Wierder een anere Sënn… awer grad esou wichteg a richteg !