Konvéniat 7ième moyenne 1975 CFMRM - EIMAB 2023

Konveniat 7ième moyenne 1975/1976

Centre de formation ménagère rural Mersch

Ecole international Mersch Anne Beffort

Viru Kuerzem hunn déi fréier Schüler vun der 7ième moyenne vun 1975 an 1976 mat haut 60 Joer sech fir een Konveniat an hierem aale Lycée « Centre de formation ménagère rural Mersch » den haut « Ecole International Mersch Anne Beffort » heescht, fir een Konveniat getraff, wou sie hiren aale Lycée no der Restauration vun 2018-2021 besicht hunn. Impressionnéiert ware mir all, fir ze gesinn wéi d’Gebai sech bis haut vergréissert a verännert hud an och vill méi Méiglechkeeten am sportlechen a kulturelle Plang bit. Et sinn vill schéin Erennerungen opgefrëscht ginn. No der Visite hu mir eis bei engem gudde Maufel gestärkt a beschloss sech all 2 bis 5 Joer remzegesinn

Jean Braconnier Majerus