AGT Cour vum Bezierk Osten

Am November wor den AGT Cour vum Joer 2012 am Cimw, eng ronn 20 Pompjee aus dem Bezierk Osten hunn hei geleiert wei se sollen mat engem schwéier Otemschutz ëmgoen. En groussen Merci geet un den Dietmar, Ben an Laurent si hunn probéiert den Kandidaten alles bei ze bréngen.