Konveniat vun de '47er zou Waasserbëlleg.

Waasserbëlleg. D'Meedercher an d'Jongen, déi 1953 fir d'éischt d'Schoulbänk gedréckt hun, haten sech kierzlech nees erëmgesin. Et woar dëst dén 8. Konveniat säit 1982. Nodeems, wou um Kierfecht zou Waasserbëlleg un déi verstuerwen Komerodinnen an Komeroden geduet gouf, as op der Marie-Astrid am Kader vun enger <Muselcroisière> gefeiert gin. Aal Erënnerungen an Spiichten goufen nees opgefrëcht, an et woar een geselligen Nomëtteg mat der musikalischer Ennerstëtzung vun de <Bänkelsänger>. Versprach gouf, dat mir eis spéidstens nô 3 Joar erëmgesim.