Info-Owend iwwert dei Krankheeten Lipödem an Lymphödem

Am November an am Dezember huet de Comité vun der Lipödem Lëtzebuerg a.s.b.l. Info-Owender organiséiert iwwert déi Krankheete Lipödem a Lymphödem. De Comité huet nach 2 Owender am Januar geplangt. Méi geplangt kéint ginn, wann de Besoin do ass.

Ob dësen Owender kritt een eng einfach Erklärung wat Lipödem ass, wat den Ënnerscheed zum Lymphödem ass. Ween a wéi eng Diagnose gestallt gëtt, wéi eng Therapie Méiglechkeete ginn et a wat engem zousteet als Patient. Dëst erklärt vun Betraffener.

Umelle kann een sech iwwert den Internetsite www.lipoedem.lu.

Jiddereen ass wëllkomm. Ob een sech selwer dofir interesséiert oder sech Infoe wëll huelen, fir eng aner Persoun.