Nidderaanwener Braderie

Laang ass et hir, dass et eng Braderie zu Nidderaanwen gouf - ma déi vum Samschden, 30. September 2023, war e vollen Erfolleg! E grousse Merci un d'Betriber, d'Associatiounen, d'Veräiner an natierlech och un d'Visiteure fir dëse flotten Dag an der Gemeng.