Erléis vum Second Hand Verkaf

Second Hand Verkaf zu Réiser

Réiser. Am Gemengenhaus vu Réiser huet de Fraentreff Réiserbann Don’en vu 11.845 € u verschidden Associatiounen iwwerreecht.

An de Genoss koumen:

’Île aux clowns
CSI Lëtzebuerg
Fondatioun Sarah Grond
Kanner an Familljenhëllef Asbl

Deen nächste Second Hand fënnt den 10ten an 11ten Mäerz 2023 am Gemengesall vun der Réiser Gemeng statt.