Neijoersconcert Sauerquakerten

D' Sauerquakerten hunn den 19. Januar zu Steenem hiert Neijoersconcert gesongen.


Iwerrascht hunn Kanner hiert Eltern, dei den Special Guests beim dësem Optrëtt wahren. Zesummen mat den Buergemeescher an och den Vertrierder vun den UGDA den Herr Romain Osweiler hunn den Special Guests den Concert ofgeschloss