Scheckiwerreechung vu beFIT Weiler-la-Tour

Den 13. Oktober 2023 war de Privaten Déiereschutz a.s.b.l. éng vun den 2 Organisatiounen, déi vum Klub beFIT Weiler-la-Tour ee Scheck vun 2.500 Euro iwerreecht krit hun.

Mir soen desen superaktiven Dammen ee ganz grousse Merci fir hir Ennerstëtzung.