Buergbrennen zu Housen

Och dëst Joer huet di Houser Jeunesse traditionnell op Buergsonndeg hier Buerg opgeriiicht a gebrannt.
Mat der Hëllef vun den "Anciens" ass och 2016 ee flott Kräiz gebonn, an bei gudder Stëmmung opgeriicht ginn.