Concert Owend zu Hëpperdang

D'Hëpperdanger Musik invitéiert op hiren Musiksowend, den 11 Mee am Centre Culturel. Em 19.30 Auer spillt de Clarindo, em 20.15 d'Harmonie Harel an em 21.30 d'Fanfare Holtz. Den Entrée ass fräi