Anciens de l'Athénée

Dënschdes, den 19. Februar haaten d’Ancien vum Kolléisch hir Assemblé générale. De President Henry DE RON huet bei dëser Gelegenheet ennerstrach dat mir eis als Associatioun wëllen ernéieren, néi opstellen an déi Jonk ALumni vum Kolléisch verstäerkt och wëllen uschwätzen.