Grouss Botz an der Gemeng Manternach

Samsdes, den 9. Mäerz 2024, war an deene véier Dierfer vun der Gemeng Manternach Grouss Botz ugesot.

No der Botz ass zu Manternach, a Wiewesch gegrillt ginn.