déi Konservativ - d'Fräiheetspartei | FRÄIHEETSFIESTA 2024

Annonce vun eiser Fräiheetsfiesta 2024📷📷📷
Jidderee Wëllkomm! 📷📷📷


📷 Fräiheetsfiesta
13. Juli 2024
Samsdeg | 10h00-22h00
@Gemengeplaz Péiteng
Place J. F. Kennedy | L- 4760 Pétange


📷Mat
Floumaart- Hobby & Konscht (10h00-18h00)
Live DJ Musik 📷📷
Summer Barbecue 📷📷
Allerlee Gedrénks 📷📷
Cool Tombola 📷📷
Partei-Infostand 📷📷


📷Umellung 4€M/Standplaz - 691 31 45 17
BCEELULL LU95 0019 4955 7294 5000


📷Eventlink
https://www.facebook.com/share/gZ3DxnYqwov6oPzE/

Déi Konservativ - d'Fräiheetspartei 📷📷📷