Lëscht vun dë Kandidaten Dp Sektioun Rammerich


Branco Neves Miguel, Kietscht
Di Valentin Lucie, Holtz
Ecker Remy, Kietscht
Heitz Guy, Folscht
Herren-Rausch Jeanny, Bungerëf
Jungblut-Schmit Andrée, Wolwen
Marschal-Kirsch Pascale, Bungerëf
Schaack Paul, Ueschdrëf
Thill Fernand, Hueschtert
Verloove Mario, Wolwen
Wanderscheid Guy, Wolwen

More news by DP - Rambrouch >