2. Luxembourg Classic beim Henri Tudor Musée zu Rouspert