D’Schëfflenger Soirée des lauréats huet hir Umeldungen op

Am Kader vun der Éierung vun de Schëfflenger Laureaten rifft d’Gemeng Schëffleng nees hir Veräiner an aktiv Sportler oder kulturschaffend Populatioun op fir extra Errongenschafte matzedeelen. Op dës Aart a Weis huet d’Gemeng d’Chance hir Laureaten extra ze éieren am Kader vun der « Soirée des lauréats », déi den 8. November 2023 um 19:00 am Hall Polyvalent stattfanne wäert.

Wann Är(en) Exploit(en) oder déi vun Äre Memberen an engem Schëfflenger Veräin de Krittären entsprécht, da reecht eis dës w.e.g. via Onlineformular bis den 11. Oktober 2023 era.

An hei d’Krittären nach eemol:

Mérite sportif :

Les champions et vice-champions nationaux et les vainqueurs et finalistes de la Coupe de Luxembourg

Les détenteurs d’un record national toutes catégories d’âge

Les sportifs ayant participé aux championnats d’Europe ou du Monde

Mérite culturel :

Les lauréats nationaux et/ou internationaux

Les détenteurs d’un premier ou deuxième prix quelconque

Période prise en compte :

du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023


De Formulaire fannt dir op www.schifflange.lu