Virowend vun Nationalfeierdag 2021 zu Stengefort

Dëst Joer gouf fir den Nationalfeirerdag eng kleng Zeremonie a Presenz vun de Membere vum Gemengerot an de Vertrieder vun de lokale Veräiner ofgehalen, den 22. Juni 2021 um 21:00 Auer am Kulturzentrum „an de Keeseminnen“ zu Stengefort.


Fir de musikaleschen Encadrement haten d’Harmonie Kleinbettingen asbl an d’Stengeforter Musek gesuergt.


Am Kader vun dëser Feier gouf ganz besonnesch un déi Leit geduecht déi de Kampf géint de Virus verluer hunn sou wéi och un déi, déi duerch dës Erkrankung kierperlech oder séilesch Schied dervu gedroen hunn.


E grousse Merci goung un déi Leit, déi wärend dëser Pandemie u viischter Front stoungen, virun allem dem Personal aus dem Gesondheets- a Fleegesecteur, dem CGDIS, der Police, dem Léierpersonal, den Educateuren/tricen an allen aneren déi dozou bäigedroen hunn datt eise gesellschaftleche System net zesummegebrach ass.

Op Nationalfeierdag ginn traditiounsgeméiss verdéngschtvoll Leit ausgezeechent.


Deementspriechend huet de Schäfferot de Benevollen aus der Gemeng Merci gesot déi wärend der Kris eng Hand mat gepackt hu fir de vulnerabele Leit ze hëllefen.


Stellvertriedend fir all déi Leit déi gehollef hunn goufen déi 2 Scoutsveräiner Stengefort Deckelsmouken an Stengeforter Guiden a Scouten Ste Bernadette/ St. Hubert aus der Gemeng fir hiert exemplarescht Engagement geéiert.


Well d’Plaze limitéiert ware gouf d’Zeremonie live iwwerdroen. Wann dir dëst verpasst sollt hunn, kënnt dir Iech de Video op eisem Internetsite www.steinfort.lu ukucken.