Den CIS ROSPORT félicitéiert

Den CIS ROSPORT félicitéiert hierem treien a laangjährege Member Pit Hoffmann fir séng 65 Joer an domadden zäitgläich fir d'Pompjeespensioun.

Agetrueden an d'Steenemer Pompjeeën am Joër 1970, awer och aktiv bei de Betriebspompjeeën op der Monsanto an am Zenter zu Iechternach, beweisen wéi eng wichteg Roll d'Pompjeeën ëmmer gespillt hunn an och elo nach spillen.

Ënnerkommandant (1986-2012), iwwer vill Joeren Jugendleeder, an och elo nach weiderhin Caissier am Comité ënnersträiche säin Engagement.

Mir soen villmols Merci a wënschen datt nach vill Joeren dobäi kommen!


D'Memberen vum Centre d'Incendie et de Secours Rosport