Naklos Moart

AB 13H:

- MUSIKALISCH ANIMATIOUN

- IESSEN AN GEDRÉNKS

14:30H:

- DE KLEESCHEN KEENT

- AM CORTÈGE AN D’SCHLASS

- A VERDEELT ENG TIITCHEN OAN ALL DÉI BRAV KANNER