Concert des artistes en herbe


Samedi, 7 janvier 2012 à 18h, Centre culturel de rencontre, Abbaye de Neumünster, Luxembourg;
Avec le soutien du Ministère de la Culture

Tickets (6 et 12 euros): http://www.ccrn.lu/Culture/Offre-diversifiee/Programmation/Concerts/Artistes-en-herbe-Saturday-07-January-2012-6-00-00-pm

Dëse Concert ass een Deel vum internationalen Forum fir musikalesch Pädagogik a versammelt Gewënner vum Internationalen Kompositiounsconcours 2010. Um Programm steht och eng Kompositioun vum Max Molling.
Mat um Programm stinn jonk Talenter vum Club vun den "Artistes en herbe" ("Kënschtler um Gras"), ënnert hinnen och Gewënner vu nationalen an internationalen Concouren: Andres Brito, Rodion Poliakov, Val Kravos an Zala Kravos (piano), Anja Skiba an Gavriil Lecuit (Gei) an Cyprien Keiser (Cello).
Déi jonk Solisten ginn vum Orchester Estro Armonico ënnert der Directioun vum Guy Goethals begleet.

Le concert fait partie du Forum international de pédagogie musicale et réunira des lauréats du Concours International de Composition 2010 avec au programme la création d'une ouvre de l'un d'entre eux, Max Molling.
A l'affiche des jeunes talents du Club des "Artistes en herbe", dont plusieurs lauréats de concours nationaux et internationaux : Andres Brito, Rodion Poliakov, Val Kravos et Zala Kravos (piano), Anja Skiba et Gavriil Lecuit (violon) et Cyprien Keiser (violoncelle).
Ces jeunes solistes seront accompagnés par l'orchestre Estro Armonico sous la direction de Guy Goethals.

Das Konzert gehört zum internationalen Forum musikalischer Pädagogik und wird Preisträger des Internationalen Kompositionswettbewerbes 2010 versammeln. Mit im Programm eine Komposition von einem Künstler unter ihnen, Max Molling.
Mit auf dem Programm stehen junge Talente des Klubs "Artistes en herbe", darunter mehrere Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe: Andres Brito, Rodion Poliakov, Val Kravos und Zala Kravos (Klavier), Ania Skiba und Gavriil Lecuit (Geige) und Cyprien Keiser (Cello).
Diese jungen Solisten werden vom Orchester Estro Armonico unter der Leitung von Guy Goethals begleitet.

The concert is part of the International Forum on Musical Pedagogy and brings together award winners of the 2010 International Composition Competition featuring Max Molling with the first performance of one of his most recent compositions.
The soloists are young talents, members of the Club "Artistes en herbe": Andres Brito, Rodion Poliakov, Val Kravos and Zala Kravos (piano), Anja Skiba and Gavriil Lecuit (violin) and Cyprien Keiser (cello). Most of them are prize winners of national and international competitions.
They will be accompanied by the Estro Armonico Orchestra under the direction of Guy Goethals.