Klibbere gesicht

Mir sichen al Klibberen, déi doheem leien an net méi gebraucht/benotzt ginn. #klibberen #Klibber


Hutt Dir eng Klibber doheem a si hënnert Iech bzw. dir kennt déi net méi gebrauchen? Kee Probleem - d’Lëtzebuerger Massendénger freeë sech iwwer all Klibber fir hire Klibberstokk ze vergréisseren. Esou kenne mir déi Klibberen fir eis Formatiounsdeeg benotzen (z.b. um MAFREMA, bäi der Journée du patrimoine) an awer och un déi Gruppe verléngen, déi der net genuch hunn.


Mellt Iech einfach bei eis a mir kennen dann eppes ausmaachen.

Kontakt:

massendenger@cathol.lu

Telefon: 44 743 243

https://cathol.lu/massendenger