Fairtrade Kaffi an der Maison Relais am Préizerdaul


Préizerdaul: Iwer 100 Leit, Kanner mat hiren Elteren, dem Schoulpersonal a Vertrieder vun der Gemeng hun sech di gutt Produkter vu Fairtrade déi an der maison Relais ugebuede goufen, och gut schmaache gelooss. Duefir ass och vun der Geleeënheet profitéiert gin, fir am Kader vun de national Fairtrade Wochen vum 1.Mee bis zum 15. Mee 2024 bei deser Aktioun mat ze machen. (CR) (Fotoen : Charles Reiser)