D' A.P. E.E.F vun Dippech spend 2.000 € un d'Fondatioun Kriibskrank Kanner

D'Apeef vun Dippech ass ëmmer ganz engagéiert wann et drëms geet Kanner ze hëllefen deenen et net esou gutt geet.

Zesummen mat de Kanner aus der Primärschoul vun Dippech hunn si eng Kollekt gestart, an esou ass déi flott Zomme vun 2.000 € gesammelt ginn.

An engem festlechen Kader hunn d'Kanner an awer och d'Memberen vun der Apeef der Fondatioun Kriibskrank Kanner ee Scheck an Héicht vun 2.000 € konnten iwwerreechen. www. fondatioun.lu