Maison Relais BILLEK, Dreiborn


Säit September 2012 sin d'Dieren vun der Maison Relais "Billek op. Schoulesch Ënnerstëtzung, en organiséierten Alldag a flott Aktivitéieten stin um Programm.

Wann Dir interesséiert sidd, da kënnt Dir eis gäre kontaktéieren um T. 760603-243 oder maison relais@billek.lu.

Weider Informatiounen fannt Dir ob www.billek.lu