Tour du Duerf 2022 zu Ell

Och eng Partie Vëlofrënn haten dest Joer am Kader vun Mobilitéitswochen am Kanton Réiden um Tour du Duerf matgemeet.Virum Start beim Kulturzenter huet de Laurent Schaus di verschidden Etappen vun der Vélostreck kuurz virgestallt, éier d'Caroline Schmit als Koordinatorin vun der Éditioun 2022 drop mierksam gemeet huet, fir di gefueren Kilometer och anzedroen fir zum Schluss un der grousser Verlousung och können deelzehuelen. (CR (Foto: Charles Reiser)