LENSTER MUSEK - VIIZERKAAF


E Samsdeg den 29 ten September organiséiert Lenster Musék nees hire Viizverkaaf.

Dir fand eis wéi gewint um Parking op der Gare, beim Delhaize an och elo um Maart.

Wéi emmer fueren mir och vun Haus zu Haus mat eisem Viiz, eisen Äppeltaarten, Äppelchips an Äppelwain.

Mir freen eis op aere Besuch. Aer Lenster Musék